عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

دیدن مهدی
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ دی ۱۳٩٠
 

بوی گلهاعالمی رامست وحیران می کند//دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند

مدعی گویدکه بایک گل نمی گرددبهار//من گلی دارم که عالم راگلستان می کند