عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

توصیه ی ارسطو به شاگردش اسکندر
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ دی ۱۳٩٠
 

اسکندر در نامه ای به استادش ارسطو در مورد برخور با مردم خردمند،تیزهوش،و در جهان داری پیشتاز ایران،که می خواهد آن هارا از دم تیغ بگذراند کسب تکلیف می کند.ارسطو در جواب او را به دو دلیل از این کار بر حذر داشت،اوّل:این که شما نمی توانید کشور ایران را که چنین مردمانی در دامن خود پرورانده است بطور کلّی نابود کنید و آب و هوای آن جارا عوض کنید که دیگر چنین مردمانی پرورش ندهد.ثانیاً:برای پایداری حکومت خود بر مردم ایران با آنها با مهربانی و نیکوکاری فرمانروایی کن.