عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

انتخابات(1)
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠
 

اکنون که درآستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرارداریم برخودفرض میدانم درحدتوان برای گرم کردن تنورانتخابات مطلبی موجزبنویسم تاادای دینی کرده باشم.آنچه میتواندگرمی تنورانتخابات رابیشترکندحضورهمه ی سلایق وگروهای سیاسی که قوائدبازی سیاسی رارعایت میکنند میباشد.امیدوارم مسولان امرباتوجه وضعیت کشوربرای مایوس کردن دشمنان نظام این مهم را مورد توجه قراردهند.