عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

زشت ترین بنده خدا
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٤:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

زشت ترین بنده خدا کسی است که او را دانشمند بنامند اما از دانش بی بهره باشد،یک دسته نادانی ها را از جمع نادانان فرا گرفته و مطالب گمراه کننده ی گمراهان آموخته و به هم بافته و دام هایی از طناب های غرور و گفته های دروغین بر سر راه مردم افکنده،قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق می دهند و حق را به هوس های خود تفسیر می کنند.

مردم را از گناهان بزرگ با سبک شمردن آن ها ایمن میسازد و ادعا می کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آن ها غوطه می خورد و می گوید:« از بدعت ها دورم،ولی در آنها غرق شده است.چهره ی ظاهر او چهره انسان و قلبش حیوان درنده است.راه هدایت را نمی شناسد که از آن سو برود و راه خطا را باطل نمی داند که از آن ببپرهیزد،پس مرده ای است در میان زندگان.»

تلخیصی از خطبه ی هشتاد و هفت نهج البلاغه

اگر کلبه ی دلمان را با چراغ هدایت الهی روشن نمائیم روزیمان فراهم و دوری مان نزدیک و دشواری ها بر ما آسان می گردد.