عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

گل و پل
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

                                      (گل)                                                                        

گل باش تا همنشین عطار شوی//زان پیش که همدم خس و خار شوی

زحمت متراش و م‍ژده ی رحمت باش//پل باش بجای آنکه دیوار شوی

                                          (پل)                                

 بی پل قدمی به انتهایی نرسد//آواز کسی به آشنایی نرسد

بی پل نه شکفتنی نه علمی؛سخنی//بی پل که تمدنی به جایی نرسد

                                  (شعراز:زنده یاد مجتبی کاشانی)