عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

ایام غم
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

رسید مژده که ایام  غم نخواهد ماند//چنان  نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

چو پرده دار به شمشیر می زند همه را//کسی مقم حریم حرم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه//که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

بدین  رواق زبرجد  نوشته  به  زر//که جز نیکویی اهل کرم نخواهد ماند

                         ماکهنه چناریم که از باد ننالیم و بر خاک ببالیم

                                 (شعر از:مسعود سعد سلمان)