عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

دوستان
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:۱٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

دوستانی دارم بهتر از آب روان.

جا نمازشان چشمه است و مهرشان نور.

مثل نسیم به باغچه ی  دل می وزند.

زمان را نمی میرانند ودر آن زندانی نمی شوند.

بی پرده وبه روشنی مهتاب سخن می گویند.

محفل دوستانم جای گره دادن عقل واحساس است.

آنجا قفسها را می شکنند تاپرندگان باآواز شقایق آزادیشان را جشن بگیرند.

دایره ی سبز سعادت را برای همه می خواهند.

باخط زیبایشان در حوض آبی آسمان چلچله های سرخ را نقاشی می کنند.