عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

یاد دادن
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ دی ۱۳٩٠
 

یاد دادن مثل عشق است ؛زیرا هر آنجه از آن از آن می بخشی چیزی از آن کم نمی شود.

انسان از آنچه که میداند هر چه به دیگران یاد بدهد چیزی ازآن کم نمی شود؛پس ای دانایان

از بذل داناییتان دریغ نکنید.یاد دادن بخاطر مالکیت بر دیگران بیماری وبخاطر خود نشان دادن فلاکت است.