عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

برای شهیدان(2 )
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
 

ای شهیدان همیشه جاوید:

هر روز قطره قطره دل خویش را برای شما تلخ تلخ می گریم.عزیزانم مرا ببخشید برای گریستنم،چگونه نگریم برای حال تلخ شما آنگاه که تن خسته وخونینتان درپناه سینه ی سنگر قرارمی گرفت.

عزیزان من:

هنوز صدای ملکوتیتان در دره ی وجودم احساس می کنم،تا با راهنمایی آن از صخره های سخت زندگی،بی آنکه در ازدحام امیال رنگارنگ دنیای بی شما غرق شوم، عبور کنم.

ای فریادهای ماندگار:

در قحط سال ایمان و عشق وآزادی هنوز فریاد عاشقانه ی یاحسین،یا زهرا،یامهدی  گاه شهادتان درگوش جانم مانده است.

ای چشمه های روشنایی:

هنوز شهادت مظلو مانتان را زیر لب زمزمه می کنم و گوش تا گوش چشمانم به اندازه ی یک ابر می گریم.

ای فصلهای تماشایی:

هنوز فصل خونین شهادتان برایم تماشاییست زیرا من هنوز فصل شهادتان رادر میان طنازیها وسوءاستفاده گران دنیا طلب گم نکرده ام.

ای سایه های مانا:

بی شما گذر ثانیه ها برایم کندتراز گذر قرنهاست.آه ای برادرانم چه گو یمتان که روز روشنی به شب رسیده است.