عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

اربعین حسین(ع)
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
 

باز اربعین خون خدا شد//خیمه ی عزا در دلم بپا شد

فرداعزا وماتم اربعین است//دلم گریان شاه دین است

نام حسین(ع) بر گردن دارم// بی حسین(ع) مردن دارم