عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

بکائون
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٤:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
 

بکائون یعنی چه؟یعنی بسیار گریه کنندگان.

بکائون چند نفر بودند؟ 5 نفر

بکائون چه کسانی بودند؟1_حضرت آدم(ع) 2_حضرت یعقوب(ع) 3_حضرت یوسف(ع) 4_حضرت فاطمه زهرا(س) 5_حضرت زین العابدین(ع)

علت زیاد گریه کردن آنها چه بوده است؟

1_حضرت آدم(ع)به علت اینکه از بهشت رانده شد.

2_حضرت یعقوب(ع) به علت فراق پسرش یوسف(ع).

3_حضرت یوسف(ع)به علت فراق پدرش یعقوب(ع).

4_حضرت فاطمه(س) بخاطر رحلت پدر بزرگوارش _ حضرت محمد(ص) _.

5_حضرت زین العابدین(ع) بعلت تقرب به خدا و دعاها وتضرع بدرگاه او