عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

اهمیت علم
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۸:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
 

-درقرآن بیش از 201 باربه علم و دانش اشاره کرده است.همین قدر کافی است که پیامبر اسلام رسالتش را با علم و دانش و آگاهی آغاز کرده است.(آیات نخست سوره علق)

-رسول اکرم(ص)میفرماید:کسی که دوست دارد نگاهش به چهره کسانی افتد که از آتش جهنم در امانند،باید به متعلمان و دانشجویان بنگرد.سوگند به کسی که جان من در ید قدرت اوست هر شاگرد و دانشجویی که به منظور تحصیل علم به در خانه عالم و دانشمند رفت و آمد می کنددر هرگامی که برمی دارد ثواب و پاداش عبادت یک ساله عابد برای او منظور می گردد و هرقدمی که در این راه بر می دارد شهر و دیار و معمور آبادیی را در بهشت برای او آماده می سازد.دانشجو و شاگرد و دوستدار علم همانند کسی است که روزها روزه بگیرد و شبها بیدار و سرگرم عبادت باشد.(منیة المریدص7)