عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

ظرف عشق
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
 

--بهترین ظرف برای عشق "دل" است .بنابراین باید والاترین عشق یعنی "عشق بخدا"رادرظرفی که معشوق بی منت آنرا ارزانیمان کرده است قراردهیم.دراین صورت هیچ عشقی نمیتواند ظرف دلمان را اشغال کند،زیرا هرعشق دیگر که بخواهد وارد این حریم شودرنگ وبوی خدا پیدا میکند.پس بیایید عشقهایمان را خدایی کنیم تا عشق با ایثار معنی ومفهوم واقعی پیدا کند.

--راستی چقدر وقت برای رسیدن به عشق های زود گذار می گزاریم؟                    خیلی زیاد!!!

حاصل آن:غفلت از خدا !!!

--جقدر وقت برای برای عشق به خدا می گزاریم؟

خیلی کم!!!

حاصل آن:رضایت او که رضایت همه درآن است.