عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

انتخابات(3)
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠
 

عرصه انتخابات بهترین میدان برای محک افراد است،زیرا عیار ایمان،اخلاق،اخلاص و...افراد را می توان براحتی سنجید.انتخابات میدان عمل برای حفظ و ترویج موارد فوق می باشد.بهو ش باشیم درانتخابات نهمین دوره مجلس افرادی که برای بدست آوردن آراء مردم به حربه های تطمیع،دروغ،تهمت،تخریب،و افترا می پردازند واز اعتقادات مردم ومقدسات استفاده ی ابزاری می کنند را شناسایی و به مردم معرفی شوند.مگر کرسی سبز بهارستان چقدر ارزش دارد که متاسفانه بعضی ازکاندیداهای محترم برای رسیدن به آن از هیچ اقدامی اباء ندارند.

حضرات کاندیدا:دوره ی نمایندگی چهار سال است می گذرد!!!!آیا سزاوار است آخرت(سرای باقی)را به مدت کوتاهی بفروشید!آنهاییکه در راه بدست آوردن صندلی سبز مجلس اصول فوق را رعایت نکنند مصداق(خسرالدنیاوالاخره)می شوند زیرا آخرت خودرابرای آبادانی دنیای دیگران فروخته اند.کاندیدا های که امروز قانون را رعایت نمی کنند مطمئنا قانون گذاران خوبی نخواهند بود.مگر نه اینکه وظیفه نماینده تدوین قوانین و نظارت برحسن اجرای آنها می باشد؟پس وعده وعیدها به افراد برای رساندنشان به نان و نوا ازمجاری غیر قانونی بدون توجه به لیاقت وشایستگی وتوانایی آنها چه معنی دارد؟ایمان ،امانتداری،قوی بودن،آگاه بودن به امور،تدبیرو شجاعت شاخصه هایی هستند که افراد برای بعهده گرفتن وکالت مردم درنظام جمهوری اسلامی باید داشته باشند.