عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

غائب از نظر
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
 

ای غائب از نظر به خدا می سپارمت

                        جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

                        باور  مکن  که  دست ز دامن  بدارمت      

محراب ابرویت بنما تا سحر گهی

                        دست  دعا بر  آرم  و در گردن  آرمت

گر باییدم شدن سوی هاروت بابلی

                        صد  گونه جادویی  بکنم تا بیارمت

خواهم که پیش میر مست ای بیوفا طبیب

                        بیمار  بازپرس  که  در  انتظارمت

صد جوی آب بسته ام از دیده بر کنار

                        بر بوی تخم مهر که در دل بکارمت

خونم بریخت و از غم،عشقم خلاص داد

                        منت  پذیر  غمزه  خنجر  گذارمت   

میگریم  و  مرادم از  این سیل  اشکبار

                        تخم محبت است که در دل بکارمت

بارم ده از کرم سوی خود تا به سوز دل

                       در پای دم به دم گهر از دیده بارمت

حافظ شراب و شاهد و رندی انه وضع توست

                      فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت       

                                                                              (شعر از:حافظ)