عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

بوی شهید
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ۸:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
 

کی دشت خوابگاه شهیدان است؟             چون گل به جایگاه شهیدان است

آن  بوی  خوش   صبا   زکجا   آید؟              از  عطر  بار گاه   شهیدان   است

                                           ********

کی  بوی  جامه  یوسف   کنعانم؟               من بوی جایگاه  شهیدانم

گفتم چرا صبا نفست  خونیست؟                گفتا ز خون زخم اسیرانم

                                           ********

در سوگت چشمانم گریان است                 شمع  سوزان  ،  اشکم   ریزان   است

سوزم هر شب ، گریم چو  باران                 چون درسم سوختن اشکم باران است