عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

رنج پدرجهاداست
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۸ بهمن ۱۳٩٠
 

پدر:

ای حماسه دست دل باز،ای رنج تو جهاد،مرگت مباد.

پدر:

ای زخم دستهایت بوسه گاه رسول اکرم(ص)،ای رقیق القلب مکرم.

پدر:

من شیره ی جان توام،فرزند دستهای آماسیده ات،من فرزند ترکهای دستهای توام.

پدر:

من زبری دستهای ترا بسیار ارزشمندتر از دستهای لطیف رنج نکشیده میدانم.

پدر:

پمن از خون تو به موفقیتهایی که تاکنون کسب کرده ام رسیده ام.

پدر:

مشقاتی که برایم کشیده ای هرگز از یاد نبرده ام ونمی برم آنها را ارج می نهم و گرامیشان میدارم.

پدر:

ای پیر شده ی کوران سردی و گرمی روزگار مرگت مباد.

پدر:

درس خواندنم درلحظه های دوری و غربتت را با نمک محبت به شما و همه ی کسانی که دوستشان دارم می گذرانم.