عشق با ایثار

امید وارم مطالبم در دل های پاکتان بنشیند و با چشم های که برای کنار زدن تاریکی ها است به خوبی به آنها بنگرید

هرگزنباشد
نویسنده : اکبر اکبری - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
 

رودها در جاری شدن

وعلفها در سبز شدن معنی پیدا می کنند

کوه ها با قله ها

و دریاها با موجها زندگی پیدا می کنند

وانسانها

همه انسانها

با عشق، فقط با عشق

پس بار خدایا بر من رحم کن

بر من که میدانم ناتوانم رحم کن

باشد که خانه ای نداشته باشم

باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم

باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم

اما نباشد ، هرگز نباشد

که در قلبم عشق نباشد ، هرگز نباشد.