اسفند برفی

اسفندبابرف آمد.

پدردربرف راه می رود.

من برف بازی می کنم.

برادرم از بارش برف عکس می گیرد تادر آلبوم خاطراتش یادگار داشته باشد.

اسفند لباس عروسی برف را به تن زمین کرده است.

زمین خودرا برای عروسی با بهار آمده می کند.

و...........

سربازان عرصه دیپلماسی با اراده ای پولادین به جنگ اهریمن رفته اند.

مابرای پیروزی ایمان برکفر دعا می کنیم.

به فرمایش آن پیرومرشدسفر کرده امام (ره):"چه کشته بشیم چه بکشیم پیروزیم."

مادرمذاکرات چه پیروز بشیم و چه شکست بخوریم پیروزیم.

"مابامذاکرات مخالف نیستیم"این شاه بیت رهبر فرزانه ی انقلاب است.

ما در برف،باران،گرد وغبار،سرما وگرما از مذاکره هراسی نداریم. 

منطق ما در مذاکرات منطق امام ،رهبری وشهداست.

اسفند آمد،اسفند با برف آمد.

"سیدعباس" در برف راه می رود ،او با احتیاط در برف راه می رود.

"محمد جواد"به دنبال "سید"در برف می رود،اونیز همچون "سید"با احتیاطدر برف راه می رود.

"محمد جواد"و"سید عباس"می گویند ما انقلابی هستیم وبا دست پر آمده ایم.

/ 0 نظر / 13 بازدید