انتخابات(4)

توصیه هایی به کاندیداهای محترم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی:

1)از تخریب،دروغ،پردازی،تهمت،افترا و غیبت رقبای خود،خود داری کنند و نگذارند طرفدارانشان چنین اعمالی مرتکب شوند.

2)اکنون که برای خدمت به مردم پا به عرصه ی انتخابات گذاشته اید حرمت مردم را نگه دارند.

3)منافع ملی را بر همه ی منافع ترجیح داده شود برای جذب آرا مردم از پرداختن به اعمال زیر خود داری نمایند:

الف)سوء استفاده از اعتقادات مردم.                                                                         

ب)خرید و فروش آرا زیرا رای مردم عقیده ی آنها است.

پ)وعده و وعید های غیرقانونی وکذایی.

ت)بر انگیختن احساسات قومی و قبیله ای و دینی و مذهبی.

4)درصورت راه یافتن به مجلس وظایف قانونی خود را قربانی مطامع شخصی،قومی و قبیله ای،گروهی و سیاسی ننمایند.

5)آخرت خود را برای دنیای دیگران تباه نکنند.

/ 0 نظر / 6 بازدید