برای شهیدان(2 )

ای شهیدان همیشه جاوید:

هر روز قطره قطره دل خویش را برای شما تلخ تلخ می گریم.عزیزانم مرا ببخشید برای گریستنم،چگونه نگریم برای حال تلخ شما آنگاه که تن خسته وخونینتان درپناه سینه ی سنگر قرارمی گرفت.

عزیزان من:

هنوز صدای ملکوتیتان در دره ی وجودم احساس می کنم،تا با راهنمایی آن از صخره های سخت زندگی،بی آنکه در ازدحام امیال رنگارنگ دنیای بی شما غرق شوم، عبور کنم.

ای فریادهای ماندگار:

در قحط سال ایمان و عشق وآزادی هنوز فریاد عاشقانه ی یاحسین،یا زهرا،یامهدی  گاه شهادتان درگوش جانم مانده است.

ای چشمه های روشنایی:

هنوز شهادت مظلو مانتان را زیر لب زمزمه می کنم و گوش تا گوش چشمانم به اندازه ی یک ابر می گریم.

ای فصلهای تماشایی:

هنوز فصل خونین شهادتان برایم تماشاییست زیرا من هنوز فصل شهادتان رادر میان طنازیها وسوءاستفاده گران دنیا طلب گم نکرده ام.

ای سایه های مانا:

بی شما گذر ثانیه ها برایم کندتراز گذر قرنهاست.آه ای برادرانم چه گو یمتان که روز روشنی به شب رسیده است.

/ 3 نظر / 16 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم

سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم

سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم