گفتوگی زائری با امام رضا(ع)

زائری بارانیم آقا به دادم برس×××بی پناهم خسته ام تنها بدادم برس

گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام ×××ضامن چشمان آهوها بدادم برس

من دخیل التماسم را به چشمت بسته ام×××هشتمین دُردانه ی زهرا  بدادم برس

/ 1 نظر / 8 بازدید
adriina

روز تولدم بر عکس سالهایه پیش که تو خونه جشن میگرفتم قراره تنها باشم میتونم با هر کسی هر جایی برم.تو باشی چکار میکنی؟!