یگانه چراغ هدایت

غمها شماره،چشمها نظاره،دلها آواره،در انتظارند بیچاره بیچاره،بیدارند همواره همواره، هوشیارند هرساله.

ای آخرین خورشیدآسمان امامت:

چهره نما آشکار و خفتگان این جهان را کن بیدار.

ای غایب همیشه حاضر:

ما را به کلاس منتظرانت فرا خوان تا شاید در پایان فصل انتظارت مهر قبولیت بر پرونده ی اعمالمان زده شود.

مهدی(عج) جان:

تو یگانه چراغ هدایت هستیدجانها فدایت،ما راجز غمخواران انتظارت قرار بده.

عزیز زهرا:

در غم انتظار نگه دار ما را چون به جان مادرت زهرا(س)در کنج خرابه دنیا،در انتظارت مانده ایم اینجا.

یارب این یار در پس پرده غیبت چشم انتظاران فراوانی دارد.در هر کوی و برزن چابک سوارانی دارد درظهورش تعجیل فرما.

/ 0 نظر / 5 بازدید