زشت ترین بنده خدا

زشت ترین بنده خدا کسی است که او را دانشمند بنامند اما از دانش بی بهره باشد،یک دسته نادانی ها را از جمع نادانان فرا گرفته و مطالب گمراه کننده ی گمراهان آموخته و به هم بافته و دام هایی از طناب های غرور و گفته های دروغین بر سر راه مردم افکنده،قرآن را بر امیال و خواسته های خود تطبیق می دهند و حق را به هوس های خود تفسیر می کنند.

مردم را از گناهان بزرگ با سبک شمردن آن ها ایمن میسازد و ادعا می کند از ارتکاب شبهات پرهیز دارد اما در آن ها غوطه می خورد و می گوید:« از بدعت ها دورم،ولی در آنها غرق شده است.چهره ی ظاهر او چهره انسان و قلبش حیوان درنده است.راه هدایت را نمی شناسد که از آن سو برود و راه خطا را باطل نمی داند که از آن ببپرهیزد،پس مرده ای است در میان زندگان.»

تلخیصی از خطبه ی هشتاد و هفت نهج البلاغه

اگر کلبه ی دلمان را با چراغ هدایت الهی روشن نمائیم روزیمان فراهم و دوری مان نزدیک و دشواری ها بر ما آسان می گردد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سعيد

بلوتوث هوشمند ماشين جوپيتر جک – Jupiter Jack مکالمه راحت ، آرام ، بي خطر و آسان در حين رانندگي با دستگاه جوپيتر جک… هم رانندگي کنيد، هم با موبايل صحبت کنيد و هم به موزيک گوش کنيد. http://ow.ly/8ky84