نکته های عبرت آموز

1 ـ آمادگی برای مرگ:

مرگ اگر مرد است،گو نزد من آید تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ

من از او جانی ستانم نو ز نو او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ

2 ـ پاک سازی حرم دل از حب دنیا:

الف)امام علی(ع) می فرماید:«اگر عاشق خدایید پس ریشه دوستی دنیا از دل بر آورید.»

ب)امام صادق(ع) می فرماید:«دل حرم خداست پس غیرخدا در حرم خدا راه مده.»

3 ـ دوست:

امام صادق(ع)‌می فرماید:«دلیل دوستی برگزیدن محبوب است بر دیگران.»

برای دوست  جان باید  داد         در راه محبت امتحان باید داد

تنها نبود شرط محبت گفتن        یک مرتبه هم عمل نشان باید داد

/ 0 نظر / 10 بازدید