مرکز نیکو کاری امام علی(ع) شهر ایوان

مرکز نیکو کاری امام علی(ع) شهر ایوان آماده دریافت کمکهای نقدی وغیر نقدی تمام نیکوکاران سخاوتمند است شما می توانید در مرکز نیکوکاری بعنوان امدادیار در موارد زیرمرکز را یاری نمایید.

 • امدادیار خانواده:   در زمینه مددکاری، راهنمایی و مشاوره خانواده های نیازمند همکاری می نماید.
 • امدادیار سلامت: در زمینه بهداشت و درمان خانواده های نیازمند همکاری می نماید مانند پزشکان
 • امدادیار اشتغال :  در زمینه امور اشتغال نیازمندان از قبیل آموزش حرفه ای، مشاوره شغلی، نظارت و .... همکاری می نماید.
 • امدادیار فرهنگی: در زمینه امور آموزش تحصیلی، آموزش خانواده و یا پیگیری امور دانش آموزان و دانشجویان فعالیت می نمایند(مانند معلمان)
 • امدادیار حقوقی : در زمینه انجام امور حقوقی خانواده های نیازمند همکاری می نمایند مانند وکلا،قضات و کارشناسان حقوقی
 • امدادیار فنی ساختمان : در زمینه امور فنی ساختمان همکاری می نماید.
 • امدادیار رسانه: در زمینه امور اطلاع رسانی و فرهنگ سازی همکاری می نماید.
 • امدادیار مشارکت:   در زمینه جمع آوری کمک های مردمی و جذب خیرین همکاری می نماید.
 • امدادیار اداری: در زمینه انجام امور اداری، پشتیبانی  و مالی همکاری می نماید.
 •  امدادیار کارآفرین: نسبت به جذب نیازمندان جهت اشتغال به کار آنان همکاری می نماید.
 •  امدادیار علمی :  در زمینه امور علمی و پژوهشی همکاری می نماید.

تا باشد از هر اقدام نیک ما چراغ خانه ای روشن بماند و دستی برای دعای خیر ، آسمان را غرق لبخند کند.

آدرس:دفتر امام جمعه شهرستان ایوان واقع در ابتدای خیابان شهید بهشتی.

شماره حساب: نزدبانک قرض الحسنه مهرایران شعبه ایوان 2603124612781

/ 0 نظر / 17 بازدید