یاداشت انتخاباتی

درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخه 90/12/12مردم روستای کلان از توابع شهرستان ایوانغرب حوزه شمالی استان ایلام از تعداد 26 نفر کاندیدای مجلس آراء خود را بنام17نفراز آنهابه صندوق اخذ رای انداختند.این موضوع از نوع خود شاید در سطح کشور بی نظیر باشد،زیرادر روستای دور افتاده ای چنین تکثر رای وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید