برای روح بزرگ شهید چمران

مقدمه:

آنچه که اکنون در مورد شهید والا مقام دکتر مصطفی چمران می نویسم، یاداشتی است که بیش از 14سال پیش در تاریخ 76/7/24نوشته شده است.یاد آور می شوم اکثر مطالبی که در این وبلاگ نوشته می شوند از قدمتی اینچنین وحداکثر27سال برخوردارند.ان شاء اله با استفاده از این وبلاگ بتوانم آنها را منتشر کنم.هرجند می دانم خالی از اشکال نیستند،اما امیدوارم مفید فایده واقع شوند.از آنجا که"شهید چمران" را نمونه ای بارز از "عشق باایثار" می دانم.مطلب فوق را می نویسم.

ای روح بزرگ:دهلاویه معراجگاه توست و از آنجا به رفیق اعلی پیوستید.دیگرکسی همچون شما را نمی بینم،زیرا اکثر آنهایی که مقام و مرتبه ای چون تو دارند بنده ی آنند،با آن ژست سیاسی میگیرند.اما شما ای عزیز سفر کرده در حالیکه در بهترین دانشگاههای جهان به تو رتبه ی استادی دادند نپذیرفتید.زیرا این رتبه های دنیوی برای روح بزرگت خیلی ناچیز بودند وبا آن سازگاری نداشت.

آری دکتر :تو رتبه استادی را در دانشگاههای"برکلی"و"نیوجرسی"امریکا را بسان بعضی از امروزیها که دست و پا برایش می شکنند و آنرا مایه افتخار می دانند،نمی دانستید.روح بزرگ و طغیانگرت بع آنچه بوی غیر خدا می داد و رفاه زدگی بدنبال داشت رضایت نمی داد.

روح  تو که برای فلسطین و لبنان ومظلومیتشان آزرده شده بود؛آرام وقرار نداشت.لذا تفنگ،سنگر و لباس خاکی رزم با صهیونیستهای غاصب و دفاع از مظلومان لبنان و فلسطین را برکرسی استادی ترجیح دادید.

چمران عزیز:تودرس عاشقی با معشوقی که همتایی ندارد را خوب یاد گرفته وبکار گرفتید.گواه این سخن زمزمه های عاشقانه ات با خداست،که دنیایی از عرفان و معرفت به اوست.معرفت و عرفان چمرانی،معرفت و عرفانیست که کمتر کسی از تحصیلکردگان امروزی در دانشگاههای جهان با آن آشنایی دارند.

تو ای روح بزرگ:جای جای لبنان از تل زعتر تا اقلیم التفاء و از اقلیم التفاء تاجبشید و از جبشید تاجبل عامل واز.....تا هر جایی از آن بوی قدمهای سترگ و مردانه ات می دهند.هنوز صدای ضجه های عاشقانه ات نوازشگر جای جای لبنان است.

دکتر:تو یگانه کسی هستید که با چنین تحصیلاتی رزم را به رسم اندوخته های فیزیک پلاسمای دانشگاه ترجیح دادید.تاکنون تاریخ چون تویی کمتر  سراغ دارد.

آری ای روح بزرگ:تو برای همه ی کسانی که ذره ای نور خدا در وجودشان است،چون چراغی در فرا رویشان برای یافتن راه اصلی عرفان هستید.

دکتر:تو با وجود سوابق مبارزاتی از قبیل تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا، اعتصاب غذا در آنجا،مخالفت با رژیم پهلوی و ترویج فرهنگ نماز و....با پیروزی انقلاب خود را به ایران رساندید.در همان ابتدای پیروزی انقلاب و شروع  توطئه های ضد انقلاب در کردستان بفرمان رهبرکبیر انقلاب"امام خمینی(ره)"لباس رزمی که در لبنان بر تن داشتید بار دیگر در ایران پوشیدید و به مصاف خائنان به اسلام و انقلاب و وطن در کردستان رفتید.در آنجا مردانه ایستادگی کردید و دشمنان را از پای در آوردید.

عارف شهید:پاوه و مناجاتهای عارفانه ات را بیاد دارم زیرا در این زمان نو جوانی کنجکاو بودم که در اثر آن با اسم و مناجاتت آشنا شدم،شاید آشنایی که روح نو جوانی من تشنه آن بود. 

نام آشنای پاوه:هنوز باز پس گیری پاوه ازدست ضد انقلاب وتنگناهایی که در آنجا با عشق بخدا همه را بر خود و همرزمانت هموار ساختید،فراموشمان نشده است.

وزیردفاع شهید:بعد از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با وجود اینکه وزیر دفاع بودید باهمان بچه هایی که در کردستان با هم بودید در خط مقدم جبهه های جنوب در خوزستان حضور پیدا کردید و به مقابله با صدامیان پرداختید ودر همان آنجا(دهلاویه)  در سی ویک خردادشصت  به ملکوت اعلی پیوستید.

طایر قدس:تو برای همسرت نوشته بودید باید طایر قدس باشید،گویی خود طایر قدس بودید زیراروح بزرگت به  طایر قدس رسید.خدایت با شهدا ی صدر اسلام مشهور فرماید.(آمین)

/ 0 نظر / 4 بازدید