نمازشب

نماز شب در قرآن:

در قرآن مجید در باره ی اهمیت نمازشب و خلوت شبانه عاشق(بنده)با معشوقش(خالق) مطالب زیادی آمده است.بطوری که در هجده آیه از یازده سوره قرآن به شرح زیر در مورد نمازشب بحث شده است:

1 ـ سورة الاسراء آیه 79

2 ـ سورة طه آیه 30

3 ـ سورة فرقان آیه 64

4ـ سورة سجده آیات 17و16

5 ـ سورة ص آیات 37و27

6 ـ سورة زمر آیه 9

7 ـ سورة ذازیات آیات 18و17

8 ـ سورة طور آیه 48

9 ـ سورة مزمل آیات 6،4،3،2

10 ـ سورة انسان(دهر) آیات 26و25

11 ـ سورة فجر آیه 3

نماز راز،گفتن با محرم اسرار است.نماز شب نیاز،نیازمندان احرار است.وقتی انسان می خواهد راز مهمی را به کسی بگوید سعی می کند در محل خلوت و بی سر و صدا و دور از چشم دیگران به محرم اسرارش بگوید،به همین خاطر بندگان خاص خدا دنبال خلوت شبانه برای گفتن نیاز و نازشان با حضرت دوست دل شب را انتخاب می کنند تا بدین وسیله از منبع نور،نور بگیرند و روح و روانشان را با مناجات شبانه سیقل دهند؛زیرا ممکن است در طول روز خوار و خشی بر روی آن افتاده باشد.به همین خاطر است که می گویند نماز شب نورانیت در چهره ی نماز گذار می آورد.

/ 0 نظر / 5 بازدید