تقدیم به تمام پدران

Image result for ‫روز پدر سال 94‬‎

ضمن تبریک ولاد ت باسعادت امام المتقین امیر المومنین حضرت علی(ع)برتمام عاشقان ودلدادگانش روز پدررا به همه ی پدرانی که با دستان مهربانشان باغبان خوبیها بودند وهستند:

پدر یعنی تپش در قلب خانه

پدر یعنی تسلط بر زمانه

پدر احساس خوب تکیه بر کوه

پدر یعنی تسلای وقت اندوه

پدر یعنی برایم نام و نشانه

پدر یعنی فدایی اهل خانه

پدر یعنی غرور و مستی من

پدر یعنی تمام هستی من

پدر لطف خدا بر آدمیزاد

پدر کانون مهر و عشق و امداد

پدر مشکل گشای خانواده

پدر یک قهرمان فوق العاده

پدرسرخ کند به سیلی

تا رخ فرزند نگردد زرد ونیلی

پدر لطف خدا روی زمین است

همیشه لایق صد آفرین است

و پدر یعنی علی باتمام خوبیها.....

 

/ 0 نظر / 15 بازدید