علیرضا پناهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ایوان در احکام جداگانه ای آقایانعزت اله صادقیو لطیف محمودی را به ترتیب به سمت کارشناس ارزیابی عملکرد وکارشناس آموزش متوسطه اول مدیریت آموزش و پرورش منصوب کرد .

عزت اله صادقی دارای مدرک کارشناسی در رشته مدیریت و 27 سال سابقه خدمت و مسئولیت هایی همچون کارشناس گروههای آموزشی ، کارشناس امتحانات ، کارشناس شاهد و ایثارگران ، کارشناس مسئول آموزش ، کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی و مدیریت مدارس را در کارنامه خود دارد .

همچنین لطیف محمودی دارای مدرک کارشناس ارشد و 26 سال سابقه خدمت بعنوان دبیر و مدیر مدارس می باشد .

گفتنی است مدیر آموزش و پرورش از خدمات چندین ساله آقایان طاهر مرجانی پور و منصور نجفی در پست کارشناس ارزیابی عملکرد و آموزش متوسطه اول تقدیر نمودند .

ضمن تبریک به این همکاران ارجمندم امیدوارم باتوکل به خدا وتوسل به معصومین (ع) وبهره گیری از خرد جمعی در انجام وظایف محوله موفق وموید باشند.

/ 0 نظر / 16 بازدید