دوستان

دوستانی دارم بهتر از آب روان.

جا نمازشان چشمه است و مهرشان نور.

مثل نسیم به باغچه ی  دل می وزند.

زمان را نمی میرانند ودر آن زندانی نمی شوند.

بی پرده وبه روشنی مهتاب سخن می گویند.

محفل دوستانم جای گره دادن عقل واحساس است.

آنجا قفسها را می شکنند تاپرندگان باآواز شقایق آزادیشان را جشن بگیرند.

دایره ی سبز سعادت را برای همه می خواهند.

باخط زیبایشان در حوض آبی آسمان چلچله های سرخ را نقاشی می کنند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم

سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم