رنج پدرجهاداست

پدر:

ای حماسه دست دل باز،ای رنج تو جهاد،مرگت مباد.

پدر:

ای زخم دستهایت بوسه گاه رسول اکرم(ص)،ای رقیق القلب مکرم.

پدر:

من شیره ی جان توام،فرزند دستهای آماسیده ات،من فرزند ترکهای دستهای توام.

پدر:

من زبری دستهای ترا بسیار ارزشمندتر از دستهای لطیف رنج نکشیده میدانم.

پدر:

پمن از خون تو به موفقیتهایی که تاکنون کسب کرده ام رسیده ام.

پدر:

مشقاتی که برایم کشیده ای هرگز از یاد نبرده ام ونمی برم آنها را ارج می نهم و گرامیشان میدارم.

پدر:

ای پیر شده ی کوران سردی و گرمی روزگار مرگت مباد.

پدر:

درس خواندنم درلحظه های دوری و غربتت را با نمک محبت به شما و همه ی کسانی که دوستشان دارم می گذرانم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
فرشته

کاش دستان خدا پیدا بود تا در آن وقت که بی حوصله وتنهایی ودلت از غم دنیا مملو. بزنی تکیه برآن وبخندی به همه رنج جهان. سلام مهربون به روزم ومنتظر نگاهت که یاریم دهد برای اندیشه های خوب.