پرنده واقعیت

واقعیت می گویم،کدام واقعیت،امروز خریداران واقعیت کمند.اجناس نفیس گویندگان واقعیت روی دست فروشندگان پاک سرشت و پاک طینت مانده است و درطول تاریخ این جریانات وجود داشته است.رمز موفقیت در واقعیت درگفتن نیست بلکه درعمل به آن و طالب بودنش است.

امروزه اگر اصلاح طلبی بخواهد قد علم کند و با اعتقاد راسخ در این وادی قدم بگذارد باید خویشتن را چون طلا ناب وخالص کند، در کوره آهن پزی بپزد و آبدیده گردد.باید خود را آماده پذیرش ضربات پنک،بدستان نا اهل کج اندیش کند.    

/ 0 نظر / 6 بازدید