انتخابات(1)

اکنون که درآستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرارداریم برخودفرض میدانم درحدتوان برای گرم کردن تنورانتخابات مطلبی موجزبنویسم تاادای دینی کرده باشم.آنچه میتواندگرمی تنورانتخابات رابیشترکندحضورهمه ی سلایق وگروهای سیاسی که قوائدبازی سیاسی رارعایت میکنند میباشد.امیدوارم مسولان امرباتوجه وضعیت کشوربرای مایوس کردن دشمنان نظام این مهم را مورد توجه قراردهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید