لطیفه

نادرشاه کیست؟

ـ فردی متوازی الضلاع بود که از راه آهن جلفا وارد لوله آزمایش شد و در جنگ با 6666سلول مغزی از تیر تلگراف خانه بلغارستان گریخت و در مرو به دست آسیابانی کشته شد.پاسارگاد او زیارتگاه مؤمنین و مؤمنتات است من یقرة سورة البقرة.

این لطیفه در مرد دانش آموزی که تمام درس ها را با هم خوانده است صدق می کند.

/ 0 نظر / 7 بازدید