نماز درنهج البلاغه

قطره ای ازدریا نهج البلاغه در باره نماز:

-امام علی (ع)درنامه 47میفرماید:خدا را! خدا را!در باره نماز،چرا که ستون دین است.{وصیت امام به فرزندش حسن(ع)} .

-حضرت درنامه 53خطاب به مالک اشتر استاندار مصرمیفرماید:اطاعت از خدا را بر دیگر کارها مقدم دارید.

-امیرالمومنین علی(ع)درحکمت 136 میفرماید:نماز موجب نزدیکی هر پارسایی به خداست.

-حضرت علی(ع)در خطبه 199میفرماید:مردم خواندن واقامه نماز را برعهده بگیرید وآن را حفظ کنید.نماز گناهان را چونان برگهای پاییزی فرو می ریزد وغل وزنجیر گناهان را از گردن می گشاید.

نکته:جرج جرداق مسیحی لبنانی می گوید:جاذبه های کلمات امام علی(ع) شوری در من ایجاد کرد تا 200 بارنهج البلاغه را مطالعه نمایم.!!!!ماچطور!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید