همیشه مهربان

کاش می شد تمام واژه های زیبا را اسیر
قلم کرد.
ای همیشه مهربان ،سلام!
خواهش ما را اجابت نیست؟
گریه تا کدامین سحر ؟
هنوز هم شربت تلخ انتظار؟
هنوز هم تو در آن سوی پرده غیبت؟
و جمعه ها را می شماریم برای دیدار

/ 0 نظر / 6 بازدید