رهایی از شرّ دنیا و آخرت

شرط رهایی از شر دنیا و آخرت تحصیل تقوا و پرهیزکاریست.انسانها هرچه بیشتر برای این منظور تلاش و کوشش کنند به همان اندازه از شرّ دنیا و آخرت محفوظ می مانند.برای مثال میتوان به شیخ مرتضی انصاری (علیه الرحمه)اشاره کرد،که به سبب داشتن تقوای الهی به این مقام و منزلت رسیده اند،مثلاً:وقتی دزدان قصد دزدیدن اموالش می کنند خداوند شیری غرّان را بر سر راه دزدان قرار می دهدتا مانع از دست یازیدن دزدان به اموال و دارایی وی شوند(رهایی از شرّدنیا).

دو نفری که چنین قصدی کرده بودند از کرده خود پشیمان شدند و نزد شیخ رفتند و توبه کردند و از مریدان وی شدند.به این صورت شیخ مرتضی در ثواب اعمال نیک دزدان تواب شریک می شود بدون انکه از اجر و پاداش اعمال آنها ذرّه ای کاسته شود(رهایی از شرّ آخرت).

/ 0 نظر / 6 بازدید