مدیریت زمان

-برای بدست آوردن آنچه که تا کنون بدست نیاورده اید باید به کسی تبدیل شوید که تا به حال نبوده اید.

-از بهانه آوردن ودیگران را مقصر کردن دوری کنید و مسولیت اشکالات را متوجه خود کنید.

-هر روز نسبت به روز قبل کمی بهتر شوید.

-چشم از هدف بر ندارید زیرا مانع ها خود نمایی می کنند.

-وقت از بین رفتنی است نمی توان آنرا پس انداز کرد،فقط باید آنرا به روشهای گوناگون هزینه کرد.

-اصل تونایی می گوید:هیچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد،اما همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست.

         (برگرفته از مجله رشد مدیریت شماره 8 صفحه 15)

/ 1 نظر / 4 بازدید