انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی(2)

امروزه از گوشه و کنار مملکت در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر هایی به گوش می رسد که مایه تاسف و تاثر است.زیرا از هزینه های ملیاردی برای بدست آوردن کرسی سبز بهارستان حکایت می کند.آنان که چنین دست به دامن"ابر و باد و فلک"شده اند تا کرسی سبز را به کف آورند،بدانند"آنچه هست بر گذر این نیز بگذرد"پست و مقام این دنیا زمانی ارزش مند است که با رعایت حدود الهی از ضایع شدن حق مظلومی توسط ظالمی جلو گیری شود.آنان که چنین می کنند سنگ زیرین ایفای عمل به تکلیف نمایندگی را کج نهاده اند.بدانند که تا ثریا بنایشان کج خواهد بود،وبار کج هیچگاه به سرمنزل مقصود نخواهد رسیدباید با صداقت،پاکی،پاک دستی،پاک دامنی و با علم و آگاهی به وظایف نمایندگی که همانا"قانون  گذاری و نظارت"می باشد قدم به عرصه ی انتخابات گذاشت.مگر صندلی سبز بهارستان چقدر ارزش دارد که برای بدست آوردن آن از هیچ کوششی دریغ نمی شود؟

آیا تخریب توهین،افترا و دروغ برای به دست آوردن رای مردم چهار سال بیشتر ارزش دارد؟!!

"تن آدمی شریف است به جان آدمی"نه همین صندلی سبز'نشان آدمیت است'؟

البه همه مقامات دنیوی و ثروت و دارایی و هر آنچه مختص این دنیاست زمانی ارزش مند است که ره توشه ای برای سرای باقی باشند.

/ 0 نظر / 6 بازدید