دیدار با امام جمعه ایوان

روزسه شنبه94/3/12اعضای هیات عامل مرکزنیکوکاری امام علی (ع)شهرستان ایوان با امام جمعه جدیدحاج آقالرونددیدار کردند.در این دیدارابتدارئیس هیات عامل ضمن تبریک نیمه شعبان سالروزمیلادفرخنده امام زمان(ع)وتسلیت سالگرد ارتحارل امام خمینی (ره)ضمن عرض خیر مقدم وآرزوی موفقیت برای حاج آقا لروند به تشریح اقدامات مرکز نیکوکاری پرداخت وبا بیان اینکه این مرکز برای معرفی بیشتر و پیشبرد اموروانجام وظایف بهترازپیش نیاز به حمایت های مشفقانه امام جمعه دارداز حمایتهای امام جمعه سابق حاج آفاسعادت فر تقدیر وتشکر نمودند.اعضا هیات عامل در ادامه نقطه نظرات خودرا بیان نمودند.درپایان حاج آقا لروندرهنمودهای لازم ارائه فرمودندوباتوجه به رسالت مراکز نیکوکاری اعلام نمودند:با تمام قوا از مرکز حمایت می کنیم و مسائل ومشکلات احتمالی آنرا با هماهنگی با دستگاههای ذیربط حل خواهیم کرد.ایشان درادامه گفتند:اگر اقدام مرکز نیکوکاری باعث خوشحالی خانواده ی نیازمندی بشود مطمنا باعث رضایت خدا وخلق خدا خواهد بود.

/ 0 نظر / 13 بازدید