دررثای شهدای تازه تفحص شده

سروده استاد سپیده نامه ازمفاخر علم وادب استان ایلام درموردبازگشت پیکر مطهر داشجویان شهید"حمیدزرگوشی و لطفعلی مراد حاصلی"بعداز 29سال به وطن:

بعد از اندوه سیاه سالهای انتظار

از سفر باز آمدی با کوله باری از بهار


آمدی با بادبانی پاره تا جاری کنی

زورق اندوه را بر شانه های بی قرار


آمدی با جامه ای همچون ضریحی مشتعل

تا بر او بندم دخیل چشمهای سوگوار


پیش از این در رهگذار از سفر برگشتگان

می نشاندم انتظاری تلخ را امیدوار


رفتی اما از کران بی کران بستی به شوق

آخرین پیغام را بر بال موج انفجار


چفیه ات را باد می رقصاند دور از چشم من

بر فراز خاکریز آنسوی سیم خاردار


در میان بقچه های بغض پنهان کرده ام 

آخرین لبخندهایت را به رسم یادگار


آخرین لبخندهایی را که همراه نسیم

بر جدار کوچه های کهنه کردی ماندگار


با غروب آتشین ات سایه ای هر شامگاه

می گدازد دیده را همنای شمع روزگار


مادری با دستمال اشکهای سوخته

از نگاه مانده در عکس تو می روبد غبار


سالهای بی تو بودن را به امیدی بزرگ

قطره قطره سوختم با عقده های بی شمار


ای امیر واژه ها سردار آبیهای دور

دست اشعار مرا از دامنت کوته مدار


آسمان ای آسمان لحظه های ناشکیب !

بر غروب نسترنهای جوان لختی ببار

/ 0 نظر / 29 بازدید