عقوبات تارک الصلاة

حضرت محمد(ص) می فرماید:

هر کسی که نماز را سبک بشمارد و به نماز اهانت کند از زنها یا مردها،خداوند عقوبت می کند آنها رابه 18 عقوبت.6 عقوبت در دنیا،3 تای آن در وقت مردن،3 تای آن در وقت قبر،3 تای آن در محشر(قیامت) و 3 تای آن در صراط.

الف)شش تای دنیا:

1 _ روزی بر او تنگ می شود.

2 _ عمر او کوتاه می شود.

3 _ نور صورتش کم می شود.

4 _ از اسلام بی بهره می شود.

5 _ شریک در دعای صلحا نمی شود.

6 _ دعای او مستجاب نمی شود.

ب)سه تای هنگام مردن:

1 _ ذلیل از دنیا می رود.

2 _ تشنه می میرد اگر چه آب های دنیا را به او بدهند.

3 _ گرسنه از دنیا می رود اگر چه غذا های دنیا را به او بدهند.

پ)سه تای هنگام قبر:

1 _ قبر او تاریک می شود.

2 _ قبر او تنگ می شود.

3 _ ملائکه بشارت رحمت به او نمی دهند.

ت)سه تای هنگام محشر:

1 _ به صورت الاغ محشور می شوند.

2 _ نامه اعمالش را به دست چپ او می دهند.

3 _ حساب را بر او سخت می گیرند.

ث)سه تای صراط:

1 _ خدا نظر رحمت به او نمی کند.

2 _ هیچ نافله و فریضه ای از او قبول نمی شود.

3 _ خداوند او را بر صراط هزار سال نگه می دارد و وبعد از این همه عقوبت ها او را داخل

آتش جهنم می افکند.

/ 0 نظر / 10 بازدید