اهمیت علم

-درقرآن بیش از 201 باربه علم و دانش اشاره کرده است.همین قدر کافی است که پیامبر اسلام رسالتش را با علم و دانش و آگاهی آغاز کرده است.(آیات نخست سوره علق)

-رسول اکرم(ص)میفرماید:کسی که دوست دارد نگاهش به چهره کسانی افتد که از آتش جهنم در امانند،باید به متعلمان و دانشجویان بنگرد.سوگند به کسی که جان من در ید قدرت اوست هر شاگرد و دانشجویی که به منظور تحصیل علم به در خانه عالم و دانشمند رفت و آمد می کنددر هرگامی که برمی دارد ثواب و پاداش عبادت یک ساله عابد برای او منظور می گردد و هرقدمی که در این راه بر می دارد شهر و دیار و معمور آبادیی را در بهشت برای او آماده می سازد.دانشجو و شاگرد و دوستدار علم همانند کسی است که روزها روزه بگیرد و شبها بیدار و سرگرم عبادت باشد.(منیة المریدص7) 

/ 1 نظر / 5 بازدید
سلام

سلام به تو بيا تو فارم فا دات کام به پرو فايل من هم توش سر بزم مهســـــــــا منتظرم