# شهداء

نامداران غریب درقاب تصویر

1.یادمان نامداران غریب سومار: http://www.uploadax.com/images/72989804076082871392.jpg http://www.uploadax.com/images/39489324656177750069.jpg 2.سنگ های قدیمی شهداء سومار: http://www.uploadax.com/images/63622911271785795179.jpg http://www.uploadax.com/images/67895234935642823475.jpg http://www.uploadax.com/images/74845743551211175554.jpg
/ 2 نظر / 11 بازدید