انتظار(2)

آقاجان مهدی(عج):

                   شمع وجودم درانتظارت آب شد و نیامدی

پس بیا و بر نعش سوخته ی خاموشم قدم بنه تاشعله ور شود شمع وجودم.

آقاجان اباصالح(عج):

کی می شودسیراب گردم ازآب وصل تو،که تشنگیم بدرازا کشید؟

عزیزفاطمه(عج):

کی می شود از چشمه های پرآبت مرا سیراب کنید؟

/ 1 نظر / 4 بازدید