تایخچه

سابقه آموزش عمومی در6 سال به سال 1316ه.ش بر می گردد،زیرادراین سال" قانون آموزش اجباری برای کودکان واجب التعلیم" بتصویب مجلس شورای ملی رسید.به دنبال این مصوبه دولت موظف به اجرای آن درسراسرکشورگردید.به این ترتیب وزارت فرهنگ آموزش قبل از دانشگاه را در دو دوره 6 ساله پیگیر نمود.6 ساله اول تحت عنوان تعلیمات عمومی(اول ابتدایی تاششم ابتدایی)و6 ساله دوم با عنوان آموزش متوسطه(اول تا ششم دبیرستان)فرزندان این مرز وبوم تحت آموزش قرار گرفتند.اکنون قرار است درسال تحصیلی 1390 - 1391 بعداز65 سال دو باره همان شیوه درکشور ایران اجرا شود.!!!!  اما این بار با عنوان 6-3-3.!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید