مادر(2)

 مادرم:درکلکسیون دلم جاگاه ویژه ای دارید،درشهر مغزم زیباترین جا.

مادرم:در باغ زندگیم بهترین و عزیزترین شکوفه ها هسنید.

مادرم:سینه ام والاترین  جای توست.

مادرم:دیدگانم به مهر تو روشنند.

مادرم:محبت تو در میان رگهای شهر کالبدم جریان دارد.

اهوازـکمپلو

70/8/10

/ 0 نظر / 5 بازدید